Календар

 

Контакти

 

 

Обществен съвет

Председател:

  1. Виктория Трайкова- родител

 

Членове:

  1. Венера Димитрова-  родител
  2. Деян Делчев- родител
  3. Eлена Стойчева- представител на финансиращия орган

Правилник за дейността на обществените съвети към детските градини и училищата: ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г.

ОТЧЕТ за дейността на Обществен Съвет при ОУ „Христо Ботев““ – Равно поле за периода 2016 – 2019год.

Протокол от заседание на Обществения съвет

Протокол №1  от заседание на Обществения съвет 

Протокол №2  от заседание на Обществения съвет 

Протокол №3  от заседание на Обществения съвет 

Протокол №4  от заседание на Обществения съвет 
Протокол №5  от заседание на Обществения съвет 

Протокол №6  от заседание на Обществения съвет 

Протокол №7  от заседание на Обществения съвет 

Протокол №8  от заседание на Обществения съвет 

Протокол №9  от заседание на Обществения съвет