Календар

 

Контакти

 

 

Ученически съвет

Председател: Стела Димитрова- VI клас

Зам. председател: Веселин Георгиев- VI клас

Секретар: Ванеса Гетова- VІIклас

Членове:

  1. Никола Ангелов - ІV клас
  2. Денис Костов- ІV клас
  3. Мариета Цветанова- VІI клас

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ