Календар

 

Контакти

 

 

Добре дошли

Основно училище „Христо Ботев” с. Равно Поле е открито през 1967/1968 година.

 

В летописната книга на училището са записани светли и вълнуващи събития, открояващи се със сила, обаяние и колоритност:

  

Учебните години преминават под знака на промените, очакванията и нуждите на обществото:

  • Сградата непрекъснато се обновява, материалната база се модернизира, учебния процес не отстъпва от новостите в образованието.
  • Училището се превърна в желана територия – за знания, за възпитание в духа на новото.
  • В открити уроци на училищно,  общинско и регионално ниво, в спортни състезания и на големи тържества – концерти, както и с много участия на учители и ученици в живота на селото и региона, колективът доказва себе си и убеждава с професионализъм и компетентност, затвърждава позиции сред другите училища в общината.
  • Наши възпитаници успешно продължават в по-горна степен образованието си, много от тях постъпват в елитните училища в гр. София, в спортни и професионални училища.

 

През последните години училището работи по проекти и национални програми, с което цели обогатяване на материалната база, разширяване и запълване на свободното време с дейности на учениците в училище и опазване от негативното в живота

ПОРТФОЛИО НА УЧИЛИЩЕТО

https://portfolio.shkolo.bg/p/10929

https://www.youtube.com/watch?v=-5U-MjJ2xN4