Календар

 

Контакти

 

 

1.НАСОКИ ЗА РАБОТА  НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  в  условията на СOVID- 19

2.Информация за желаещите родители децата им да се обучават в новата форма за дистанционно обучение

3.Препоръчителен списък за първи клас.

4.Уважаеми родители, във връзка с организация на дейностите през учебната 2021/2022 година,  всеки родител  е необходимо да попълни приложените заявления свързани с:
1. Заявление за избираеми учебни часове

2. Заявление за учебен час за спортни дейности

3. Заявление  за посещение на дейностите в целодневна организация на учебния ден

5. Уважаеми родители, РЦПППО София-област открива гореща телефонна линия за психологическа подкрепа във връзка с извънредната ситуация-всеки работен ден от 09.00ч. до 18.00часа.

Телефонът е 02 870 15 41 на цената на един градски разговор.

6. Учебници  и учебни  помагала за учебната 2021/2022год.- І - VІІ клас

7. ЕЛЕКТРОНЕН  ДНЕВНИК - https://www.shkolo.bg/