Календар

 

Контакти

 

 

Обучение

Учебно-възпитателният процес в ОУ „Хр. Ботев” се организира чрез дневна форма на обучение, която включва:

 

  • -ЗУЧ  /задължителна учебни часове за 1 – 7 клас/ ;
  • -ИУЧ / избираеми учебни часове за 1 – 7 клас/. 

 

Учениците се организират в класове и групи. Училището предлага и целодневна форма на обучение.