Календар

 

Контакти

 

 

Летопис

Училището в дати:

 

1860 г.- създаване на килийно училище в селото в  селската черква.

1883 г.- открито светско училище. За това училище е дошъл специално учител от Панагюрище. Училището се помещавало в една механа , която била черковна, а по-късно в къщата на свещеник Минко – погребан в двора на черквата. По време на Руско-турската освободителна война турците избягали, оставяйки огромен чифлик в който местните жители ппреместили училището. 

1883г. -  това училище е съборено и направено от същия материал в двора на черквата,  което е съществувало до 1928 година.

1928 г.- е построено  ново училище, чиято сграда днес е ДГ „Кокиче“

1967 г.- построена днешната сграда - Народно основно училище „Христо Ботев”