Календар

 

Контакти

 

 

Екип

Име, презиме, фамилия

длъжност

E-mail

1.

Валентина  Анчова  Вранчева

Директор

vvrancheva@abv.bg

2.

 

Мирослава Иванова Величкова

учител начален етап- класен ръководител на III   клас

miroslava.ivanova.velichkova@gmail.com

3.

 

Теменужка  Ангелова Василева

учител начален етап- класен ръководител на  IV  клас

tvasileva@abv.bg

4.

Вероника Георгиева Петкова

ст. учител начален етап- класен ръководител на  I  клас

veronika_petkova65@abv.bg

5.

Марияна Иванова Русинова

ст. учител прогимназиален етап- преподавател по АЕ и ИИ, класен ръководител на  VIІ  клас

marrus_sda@yahoo.de

6.

Нина Кънчова Василева

ст. учител прогимназиален етап - преподавател по БЕЛ  и музика,  класен ръководител на   VІ клас

kunchova@gmail.com

7.

Красимира Петрова Петрова

ст. учител прогимназиален етап- преподавател по математика, ФА и ФВС.

krasimira_p_petrova@abv.bg

8.

Анета Василева Ангелова

учител прогимназиален етап-  преподавател по ИЦ, ГИ, ЧО  и ТП

aneta_741974@abv.bg

9.

Цветанка Янкова Николова

учител  прогимназиален етап – преподавател по БЗО  и ХООС

nikolova_cveta@yhoo.com

10.

Дияна Григорова Тошева

учител начален етап- класен ръководител на II   клас

didi_t_59@abv.bg

11.

Иванка Александрова Спасова

учител група ЦОУД

 

Непедагогически персонал

Име, презиме, фамилия

длъжност

1.

Ваня  Миткова Методиева

хигиенист

2.

 

 

3

Симеон Върлеянов Господинов

огняр/поддръжка