Календар

 

Контакти

 

 

Контакти

Адрес:

 с. Равно поле, общ. Елин Пелин

 ул. „Васил Левски” №2,

телефон за контакт: 0897048706

e-mail: ou_ravno_pole@abv.bg,

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА:

понеделник- петък  7:00 - 15:00

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА –

понеделник от 7:00 до 8:30

четвъртък  от 12:00 до 13:00 ч.